Wyszukiwarka
Subskrypcja

Bitwa Teamów Karpiowych

Paczkomaty Inpost

przelewy25pl

przelewy25pl

 

Bitwa Teamów Karpiowych

2021-06-29 12:09
Bitwa Teamów Karpiowych - Galeria 3

  

I PODKARPACKA BITWA TEAMÓW KARPIOWYCH

EXTRA CARP RADYMNO 16-19 WRZESIEŃ 2021

 

Organizatorzy: DUDI BAIT POLSKA, ROLL'S CARP TEAM

Partner główny: sklep wędkarski TROTKA

Partnerzy: MEUS, FEEDER TEAM POŁUDNIE 

Termin: 16(czwartek) - 19(niedziela) Września 2021

Ilość drużyn: 19 (dwie osoby + ewentualnie team runner)

Wpisowe: 700 za drużynę (+150 team runner)

Skrócone zasady: łowienie na trzy wędki, z rzutu, wywózka pontonem, wywózka łodzią RC, do klasyfikacji końcowej zaliczone zostają trzy największe ryby powyżej 5kg (karp lub amur), na stanowiskach 1,16,18 oraz 19 wymagany jest ponton.


 

Zapisy u organizatorów:

Łukasz: 502 637 708

Marcin: 690 985 696

Brak wolnych miejsc, została lista rezerwowa!!!

 

Harmonogram:

16.09.2021

g. 12:00 spotkanie na łowisku, rejestracja

g. 13:00 oficjalne rozpoczęcie, losowanie stanowisk

g. 14:00 rozpoczęcie sondowania ustawienia markerów nęcenie

g. 15:00 początek łowienia

19.09.2021

g. 9.00 zakończenie łowienia

g. 11:00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

 

 

Obiady dwudaniowe dla zawodników na stanowiska w czwartek, piątek i sobotę

 
Regulamin zawodów
1. W zawodach uczestniczą drużyny, które są wpisane na listę startową oraz dokonały pełnej wpłaty w kwocie 700 od drużyny.
 
Opłaty:
- zapisy na zawody zostaną udostępnione w dniu 18.06.2021 o godz.20:00 telefonicznie u organizatorów
 
Opłatę można wpłacić w 2 ratach
 
- zaliczka 300 do 15.07.2020
- pozostałe 400 do dnia 15.08.2021
 
- Rezygnacja z uczestnictwa w zawodach bez podania przyczyny może nastąpić najpóźniej do 14.07.2021
W takim przypadku organizator zwróci zaliczkę. Po dacie 14.07.2021 zaliczka nie podlega zwrotowi.
 
- Drużyna ma możliwość wskazania innego zawodnika lub zawodników o czym poinformuje organizatora nie zwłocznie. Po dokonaniu formalności i akceptacji przez organizatora nowego uczestnika zawodów, nowy uczestnik jest pełnoprawnym zawodnikiem.
 
- Drużyny mają obowiązek niezwłocznie informowania organizatora o zmianie w składzie drużyny.
 
- W przypadku ograniczeń epidemiologicznych lub obostrzeń wynikających z przepisów prawa uczestnicy mogą zrezygnować z zawodów do dnia 31.08.2021 w takim przypadku organizator zwróci koszty wpisowego.
 
- W przypadku ograniczeń epidemiologicznych lub obostrzeń wynikających z przepisów prawa organizator ma prawo odwołać zawody w każdym momencie.
 
- W przypadku odwołania zawodów przez organizatora wpisowe zostanie zwrócone.
 
2. Zawodnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
 
3. W zawodach startują drużyny dwuosobowe łowiąc na 3 wędki każdy, w sumie drużyna max 6 wędek. (można zgłosić odpłatnie jednego Team Runnera który ma pełne prawa zawodnika kwota zgłoszenia 150)
 
4. Łowimy tylko metodą włosową, dopuszcza się stosowanie tylko jednego przyponu/zestawu końcowego na jednej wędce.
 
5. Dopuszcza się 2 markery tyczkowe lub markerów typu H na drużynę.
 
6. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska, sondujemy, ustawiamy markery tylko w obrębie swojego stanowiska,
 
7. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na trzy wędki,
 
8. W zawodach należy stosować się zasad określonych w regulaminie zawodów jak i łowiska. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z ww. regulaminem przed przystąpieniem do zawodów (regulamin pod adresem: https://www.facebook.com/extraradymno/posts/3896146677104843)
 
9. Zawody mają formułę ''Wywózka lub Rzut'', wywózka pontonem lub łódką RC
 
10. Jest możliwość sondowania, ustawienia markerów oraz nęcenia w każdym dniu z wykorzystaniem środka pływającego (ponton , łódka). Zawodnik wypływający na otwartą wodę musi być ubrany w kamizelkę ratunkową lub kapok, niedopuszczalne jest pływanie bez środka zabezpieczającego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki na wodzie.
 
11. Holowanie ryb dozwolone jest z brzegu oraz z pontonu w obrębie swojego stanowiska.
 
12. Zakaz używania jakichkolwiek podajników do method feeder i feeder klasyczny , dopuszczona jest metoda ZIG RIG
 
13. O kolejności losowania decyduje numer drużyny wylosowany przez drużynę podczas rejestracji
 
14. Do klasyfikacji zaliczają się karp i amur o wadze powyżej 5kg.
 
15. O zwycięstwie w zawodach decyduje łączna waga 3 największych złowionych klasyfikowanych ryb. W przypadku takiej samej łącznej wagi decyduje waga największej ryby.
 
16. Ważenie będzie się odbywać rano od godz 9.00, wieczorem od godz 17.00. Do tego czasu ryby należy przetrzymywać osobno w workach karpiowych.( 1 ryba = 1 worek) drużyna musi posiadać obowiązkowo 2 worki do bezpiecznego przetrzymywania ryb.
 
17. Ryby złowione zgłaszamy telefonicznie organizatorom bezpośrednio po zakończeniu holu podając numer stanowiska. Organizator waży rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu Organizatora i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wypuszczona do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności Organizatora.
 
18. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczane do klasyfikacji
 
19. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.
 
20. Każda drużyna musi być wyposażona w mate karpiową, środek do odkażania, duży podbierak min. 42’’oraz worki karpiowe (2szt.).
 
21.Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości pasa biodrowego.
 
22. W przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy załatwić je pomiędzy zawodnikami, w razie konieczności zgłosić Organizatorom. Jeżeli jest brak porozumienia między zawodnikami , Wszelkie spory są rozstrzygane przez Organizatorów, decyzje Organizatorów są ostateczne i niepodważalne.
 
23. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku i zabrania ze sobą po zawodach śmieci..
 
24. Zakazuje się rozpalania / palenia ognisk
 
25. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden zawodnik.
 
26. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani.
 
27. Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 
28. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku.
 
29. W przypadku nie stosowania się do regulaminu organizator ma prawo upomnieć (żółtą kartką) dwa upomnienia automatycznie dyskwalifikują drużynę albo w wypadku rażącego złamania regulaminu sędzia może natychmiast zdyskwalifikować zawodników (czerwona kartka) bez zwrotu wpisowego lub innych poniesionych kosztów
 
30. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
 
31. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Organizatorów.
 
32. Drużyny mogą składać protesty, które rozstrzygną Organizatorzy, decyzje Organizatorów są ostateczne i niepodważalne.
 
33. Start w zawodach jest jednoznaczna z akceptacja niniejszego regulaminu, z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych : imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęć z zawodów przez Organizatora, sponsorów oraz Patronów Medialnych.
 
34. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
 
NAGRODY:
I miejsce bon do sklepu TROTKA 2000
II miejsce bon do sklepu TROTKA 1500
III miejsce bon do sklepu TROTKA 1000
BIG FISH - zasiadka tygodniowa na Extra Carp Radymno
Puchary + nagrody rzeczowe + zestawy przynęt
Facebook